Daily sketches week #22

Tomasz chistowski 18765901 430667170638128 683334403589991768 n
Tomasz chistowski 18813227 432035103834668 7002057215811722346 n
Tomasz chistowski 18740442 433373937034118 1607479568649618509 n
Tomasz chistowski 18740713 432652900439555 5296932174559057489 n
Tomasz chistowski 18194930 431187450586100 937502381967536792 n
Tomasz chistowski 18813831 431531793884999 7292744650854356085 n
Tomasz chistowski 18740595 433408373697341 2763712207503131964 n

Facebook: https://www.facebook.com/chistowskiart ;)